عایق کاری صوتی

یکی از مشکلات رایج در بخش های صنعتی  الودگی صوتی است. امروز از عایق کاری صوتی در برابر

هزاران مشکلات پیش  امده برای سلامت فردی جلوگیری

 به عمل می اید. بدون شک سطوح بالای شدت صوت ) صداهای بسیار بلند با توان زیاد( پیامد های ی بر سلامت روحی بعضا جسمی انسان میگذارند؛ برای مثال فشار خون، فشارهای روحی، روانی، افزایش استرس، بیخوابی، بدخوابی،ناراحتی های قلبی ،

اختلالات سیستم ایمنی بدن از سوء اثرات  الودگی صوتی به شمار می  ایند. در صورتی که فرد مستقیما

 

در معرض الودگی صوتی قرار بگیرد، مشکلات شنوای ی و کم شنوای ی با افزایش سن رایج می گردد.

یکی از بهترین روش ها برای اجتناب از  الودگی صوتی و تاثیرات سوء  ان عایق کاری صوتی) اکوستیک(است. عایق کاری صوتی یکی از معیارهای ارزش گذاری بر انسان محسوب میشود. همچنین اصول و استانداردهای متنوع و مختلفی برای عایق کاری صوتی ارائه شده است.

 

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X